Lagria atripes

Lagria atripes - Escarabajo piloso